Droom en Visie

Omdat het wél kan.

Onze Droom

Hoe ziet de wereld eruit als Durftevragen niet meer nodig is? Zijn er dan helemaal geen vragen meer te stellen? Geen wensen te vervullen? Dromen te verwezenlijken, doelen te behalen?
Natuurlijk wel. Een goede vraag levert namelijk naast allerlei antwoorden ook weer nieuwe vragen op. Er blijft altijd iets te wensen, want na de verwezenlijking van een droom ontstaat meestal als vanzelf weer een nieuwe. Gelukkig maar!

Als Durftevragen niet meer nodig is, dan kent iedereen in Nederland (en de rest van de wereld) de waarde van het stellen van de juiste vraag. En daar blijft het niet bij. Als Durftevragen niet meer nodig is, dan durft iedereen die vraag ook echt te stellen. Dan maken mensen hun wensen aan elkaar kenbaar en worden zo mensen, wensen, kansen en mogelijkheden met elkaar verbonden. Aan de lopende band en als vanzelf. Omdat het voor iedereen heel natuurlijk is om te vragen, te geven en te krijgen. En omdat het dan voor iedereen, ongeacht leeftijd, sekse en (culturele) achtergrond vanzelfsprekend is, dat wensen werkelijkheid kunnen worden.

Onze visie

Wij geloven dat…
… mensen elkaar van nature graag helpen.
… als je de juiste vraag aan de juiste persoon stelt, het onmogelijke mogelijk wordt.
… als je durft te vragen, je wens, droom, plan of project sneller, leuker, effectiever, efficiënter, met meer energie en met meer flow kunt realiseren.
… groei begint met geven en dat delen vermenigvuldigen is.
… de juiste antwoorden beginnen met het stellen van de juiste vraag.
… waarde uitwisselen energie oplevert.
… we leven in een wereld van overvloed. Er is genoeg, het is alleen niet altijd voor iedereen bereikbaar. Als we deze sociale overwaarde beter weten te ontsluiten ontstaat er een scala aan mogelijkheden.Our Dream

What would the world be like if there’d be no need for  Dare to Ask anymore? Would we have run out of questions entirely? No more wishes to fulfil? Dreams to realize, goals to achieve?

But, of course not. Besides all sorts of answers, a good question raises more questions. There will always be something left to wish for because, when a dream has come true, another one usually arises naturally. And so it should!

When Dare to Ask is no longer needed, everyone in the Netherlands (and the rest of the world, for that matter) will acknowledge the value of posing the right question. And that is not all. If Dare to Ask is no longer called for, everyone will actually have the courage to put their questions forward.  People will share their wishes and thus people, wishes, opportunities and possibilities will be connected. This will happen as a matter of fact and it will be on-going, because it will be a natural thing to just ask, give and receive. Because it will be self-evident for everyone that, irrespective of age, gender and (cultural) background, wishes do come true.

Our vision

We believe that
… people like to help one another; that they are generous by nature.
… If you ask the right question to the right person, anything is possible.
… If you dare to ask, you can realise your wish, dream, plan or project  faster, with more enjoyment, more effectively, more efficiently and  with more energy .
… growth starts with giving, and sharing is multiplying.
… the right answers start with posing the right question.
… exchanging value creates energy.
… we live in a world of abundance. There is plenty to go round, it is just not always attainable for everyone yet. When we can unlock this social surplus value more cleverly, a whole range of opportunities will appear.