Is waardebepaling achteraf iets voor jou?

Omdat het wél kan.

Is waardebepaling achteraf iets voor jou?

12 november 2012 Weblog 0
Bij Durftevragen kiezen we ervoor steeds opnieuw het gesprek aan te gaan over de waarde van ons werk. We willen onze manier van denken, onze werkwijze toegankelijk maken. We willen iets teweeg brengen. Laten zien dat het wél kan. En om zoveel mogelijk mensen te bereiken, willen we de drempel zo laag mogelijk houden. Dit betekent dat deelnemers of opdrachtgevers op verschillende manieren waarde terug kunnen geven. In de vorm van geld, of in de vorm van hulp, netwerk of middelen.


Hoe werkt dat in de praktijk?
Waardebepaling achteraf betekent vooral ook goed afstemmen vooraf. En daarbij mag je best een indicatie geven, in geld of iets anders. Want wat voor jou waarde heeft, kan voor een ander volledig waardeloos zijn. En andersom.

Wat zijn de drie meest voorkomende obstakels die wij tegenkomen?
1. Waardebepaling achteraf wordt verward met gratis.
2. Sommige organisaties willen toch een budget afspreken.
3. Soms geven mensen iets waar jij helemaal niet blij van wordt.

Hoe tackel je die?
1. Waardebepaling achteraf is niet gratis: leg uit dat je geen vrijwilligerswerk doet. Je komt waarde brengen. Je steekt tijd en energie in je werk. Je levert een bijdrage aan het resultaat.
2. Budget reserveren: je kunt een indicatie geven en mensen kunnen altijd achteraf beslissen of ze het meer of minder waard vonden. Overigens hoeft het niet altijd om geld te gaan.
3. Als anderen iets geven waar je niet blij van wordt: zet je verlanglijst online, vraag of je dingen ook door mag geven aan derden of maak een waardebepaling achteraf formulier. Wanneer mensen iets geven waar je niet blij van wordt, is het belangrijk hier in de communicatie aandacht aan te besteden, omdat de mensen vaak erg blij en tevreden zijn met hun eigen aanbod. Om ze dan te laten inzien waarom jij niet net zo blij bent kan aanvullende uitleg over waardebepaling achteraf helpen.

Wil je meer weten?
Neem dan eens een kijkje op deze sites:

http://durftevragen.com/waardebepaling-achteraf/
http://www.nilsroemen.com/waardebepaling/
http://martijnaslander.nl/waardebepaling-achteraf-en-lezingen/
http://www.waardebepalingachteraf.info/Home/tabid/587/language/nl-NL/Default.aspx
http://www.bijgespijkerd.nl/bijgespijkerd/business-model-added-value-afterwards